WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku kontrolą objęli blisko 2800 cudzoziemców i stwierdzili, że ponad 790 obcokrajowców pracowało do końca września br. niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Funkcjonariusze SG czynności kontrolne realizowali na terenie powiatów: olsztyńskiego, iławskiego, bartoszyckiego, ełckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, braniewskiego oraz kętrzyńskiego. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: firmy zajmujące się pośrednictwem pracy oraz transport, budownictwo, rolnictwo i turystyka. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi i Mołdawii.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze SG skierowali do sądów 72 wnioski o ukaranie. Do końca września br. funkcjonariusze W-MOSG nałożyli 55 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę ponad 22 tys. zł. Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 115 tys. zł. (WMOSG)

 

 




Wyszukiwarka

Loading