WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 1436 (w 2017r. - 1398) cudzoziemców i stwierdzili, że 230 (2017r. - 345) obcokrajowców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: turystyka, gastronomia, transport, budownictwo, rolnictwo oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 47 (w 2017r. - 35) wniosków o ukaranie pracodawców. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze WMOSG nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 8850zł (w 2017r.-7150zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 79440zł (w 2017r. - 74200zł).

WMOSG

 

 
Wyszukiwarka

Loading