Loading


WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 1436 (w 2017r. - 1398) cudzoziemców i stwierdzili, że 230 (2017r. - 345) obcokrajowców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: turystyka, gastronomia, transport, budownictwo, rolnictwo oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 47 (w 2017r. - 35) wniosków o ukaranie pracodawców. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze WMOSG nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 8850zł (w 2017r.-7150zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 79440zł (w 2017r. - 74200zł).

WMOSG

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!