WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Minister zdrowia pismem z 7 maja br. poinformował wojewodę warmińsko-mazurskiego o akceptacji zaktualizowanego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zmiany w planie dotyczą przekwalifikowania z dniem 1 czerwca br. pięciu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistycznego ) na pięć ZRM typu P (podstawowego). Dotyczy to karetek stacjonujących w Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Biskupcu, Szczytnie oraz Piszu.
Zmieni się również miejsce stacjonowania ZRM P w rejonie operacyjnym 28/10, które zostanie przeniesione z Żardenik do Jezioran. Warto podkreślić, że również od 1 czerwca województwo otrzyma 2 nowe Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P, które w wymiarze 24-godzinnym będą obsługiwać dwa rejony operacyjne: w Działdowie i Lidzbarku Warmińskim.

W ten sposób od czerwca mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego będzie obsługiwać 80 karetek (o dwie więcej niż do tej pory), w tym 20 typu S i pięć karetek wodnych na sezon letni. Zmniejszenie liczby ZRM typu S było spowodowane problemami z obsadą tych karetek. Dysponenci od dłuższego czasu sygnalizowali problemy z zatrudnieniem lekarzy do ich obsady.

Bożena Ulewicz
Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 

 
Wyszukiwarka

Loading