WARMIA I MAZURY. Tylko w marcu ponad 900 uczniów poznało codzienną służbę w Straży Granicznej. Młodzi ludzie spotkali się z funkcjonariuszami SG z Braniewa, Górowa Iławeckiego, Bezled, Sępopola, Barcian, Gołdapi, Dubeninek oraz Olsztyna.

Podczas spotkań młodzież miała możliwość zapoznania się z warunkami pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Uczniowie zobaczyli jak wygląda odprawa graniczna i obejrzeli sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Przewodnicy psów służbowych zaprezentowali umiejętności swoich podopiecznych. Ponadto funkcjonariusze w ramach profilaktyki antynarkotykowej omówili zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających oraz wyjaśnili młodym ludziom, jak niebezpiecznym zjawiskiem jest handel ludźmi. Na koniec spotkań pojawiało się wiele pytań o procedurę naboru do SG. Osobom zainteresowanym przybliżono poszczególne etapy kwalifikacyjne i wręczono materiały informacyjne. Najmłodsi uczestnicy pytali o wiek, jaki muszą osiągnąć, by zostać funkcjonariuszem SG.

WMOSG

 

 
Wyszukiwarka

Loading