OLSZTYN. Umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi produktów pożyczkowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, zostały 13 marca podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Pierwsze przetargi ogłoszone przez BGK dotyczyły produktów pożyczkowych. Na tego typu instrumenty przeznaczono 100 mln zł.

85 mln zł z tej puli trafi do podmiotów, które zaoferują pożyczki przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego:

  1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka - dwie umowy na wdrożenie łącznie 22 mln zł. Stowarzyszenie od 1994 roku działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim, udzielając pożyczek ze środków unijnych, udzielając bezzwrotnych dotacji bezrobotnym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prowadząc fundusz usług rozwojowych dla firm.
  2. Działdowska Agencja Rozwoju – działająca w regionie od 1994. Prowadzi nie tylko fundusz pożyczkowy, ale również poręczeniowy oraz stypendialny. Agencja oferuje usługi doradcze i informacyjne dla przedsiębiorców, organizuje szkolenia dla firm i posiada ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. Do przetargu wraz z DAR S.A. ofertę na wdrożenie 30 mln zł z RPO WiM złożyło konsorcjum w składzie: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z Gołdapi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Fundacja Rozwoju Regionalnego Łukta.
  3. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. z Poznania – dwie umowy na wdrożenie łącznie 33 mln zł z RPO WiM. Agencja powstała w 2003 r. m.in. w celu udzielania pożyczek MŚP. WARP ma bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyte dzięki realizacji projektów w ramach inicjatywy JEREMIE oraz wielu przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi z różnych programów operacyjnych. Ponadto Agencja udziela dotacji na samozatrudnienie i usługi rozwojowe dla firm.

Na pozostałe 15 mln zł, na zagospodarowanie których nie było ofert w przetargu, Bank ogłosił już nowe postępowanie. Oferty można składać do 5 kwietnia 2018 roku.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

 
Wyszukiwarka

Loading