KĘTRZYN. 28 lutego w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej. Spotkaniu przewodniczył komendant WMOSG płk SG Robert Inglot.

Głównym celem odprawy było podsumowanie działalności oddziału w 2017 roku w kontekście realizacji ustawowych zadań i omówienie zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w bieżącym roku.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek SG oraz przejść granicznych będących w strukturze oddziału. Poruszono kwestie doboru sił i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej odprawy granicznej kibiców udających się na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji. Omówiono kierunki działania w zakresie m. in. nielegalnej migracji, a także kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie odprawy omówiono również kwestie przedsięwzięć z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie komendant WMOSG podsumował wyniki działalności oddziału oraz wskazał kierunki realizacji zadań w 2018 roku. (WMOSG)
Wyszukiwarka

Loading