Loading


OLSZTYN. W miniony czwartek marszałek Gustaw Brzezin podpisał z dyrektorami pięciu szpitali z regionu kolejne umowy na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem specjalistycznych usług.

Wszystkie inwestycje są związane z doposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Możliwa będzie także budowa, rozbudowa czy modernizacja w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Unijne finansowe wsparcie wpłynie zatem na poprawę jakości opieki i kompleksowość instytucji z regionu Warmii i Mazur. Pieniądze z podpisanych w czwartek umów trafią do dwóch szpitali wojewódzkich i trzech powiatowych.

- Służba zdrowia to priorytet w działaniach samorządu województwa, przeznaczamy na nią tyle środków z budżetu województwa i z programów unijnych, ile się tylko da – mówi marszałek Gustaw Brzezin. - Podnoszeniu jakości leczenia w szpitalach o znaczeniu wojewódzkim towarzyszą inwestycje w szpitalach powiatowych. Mieszkańcy muszą mieć dostęp do najlepszych usług medycznych w każdym zakątku Warmii i Mazur.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia zostanie utworzony Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 5,1 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł dostał także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Za kwotę 10,8 mln zł zostanie przebudowany i zmodernizowany oddział kardiologiczny oraz oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu.

Nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna za kwotę ponad 2,9 mln zł (wartość dofinansowania ponad blisko 2,5 mln zł) trafi do Szpitala Mrągowskiego im Michała Kajki.

Inwestycja związana z przebudową i modernizacją starej bryły budynku z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymianą i zakupem sprzętu i aparatury medycznej to projekt spółki Olmedica w Olecku. Całkowita wartość tego projektu to blisko 5 mln zł, z czego prawie 3,9 mln zł wynosi dofinansowanie.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu za prawie 12,9 mln zł (ponad 2,7 mln zł dofinansowanie) rozbuduje, przebuduje i zmodernizuje blok operacyjny centralnej sterylizatornii oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Zadania realizowane są w ramach osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

 

Komentarze  

~Maryjan
+12
(20/8)
# ~Maryjan
2018-01-30 12:27, IP: 213.25.129.*
A dofinansowanie dla naszego Specjalistycznego Centrum Ochrony Zdrowia zwanego takze jako.. goldapski szpital to gdzie?
Zgłoś komentarz
~Ja
+13
(26/13)
# ~Ja
2018-01-30 14:06, IP: 83.6.48.*
Jakiś kłopot z pozyskiwaniem środków? Chyba potrzeba zmiany na utworzonym stanowisku d/s pozyskiwania środków. Doświadczeni 30-stu lat w samorządzie nie przynosi, jak widać, wymiernych dla nas korzyści. Postawić trzeba urzędnika operatywne-go, młodego, potrafiącego poruszać się nie po salonach, nadrabiającego płynną gadką, ale znającego się na programach unijnych. Ełk jest tego przykładem.
Zgłoś komentarz
~Józef
+13
(18/5)
# ~Józef
2018-01-30 17:04, IP: 83.9.161.*
Skoro wiecie jak otrzymać i skąd ,środki zewnętrzne,to może panowie -starosta i burmistrz -
mogliby powierzyć wam odpowiednie stanowiska.
Najwłaściwsza forma zatrudnienia to umowa -zlecenie
lub umowa o dzieło.
Zgłoś komentarz
~kg
+12
(14/2)
# ~kg
2018-01-31 08:24, IP: 46.171.45.*
kto jest zatrudniony do spraw pozyskiwania środków unijnych na terenie gołdapi ?
Zgłoś komentarz
~swojak
+3
(4/1)
# ~swojak
2018-02-01 19:12, IP: 213.25.129.*
Najlepszy fachowiec i wieloletni samorządowiec. Niedościgniony i niedoceniony mistrz mistrzów M.M. z miejscowości B.
Zgłoś komentarz