Loading


KRAJ. Informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe w kolejnej edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe ich upamiętnienie. W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych i robót budowlanych; zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie; korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Najbliższy nabór do programu zakończy się 31 stycznia 2018 r. Do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie jednorocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem elektronicznego biura obsługi interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php.

 W razie dodatkowych pytań, wątpliwości, uwag dotyczących programu, proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego: Jakubem Salas Arietą (tel. 22-42-10-352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Ewą Zapolską-Pilich (tel. 22-42-10-406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Romanem Wojno (tel. 22-42-10-406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Jednocześnie w nawiązaniu do sytuacji prawnej wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2016 poz. 749) oraz do przejęcia zadań Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN uprzejmie przypominam, że program Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju jest nowym trybem finansowania zadań, które do 1 sierpnia 2016 r. realizowała ROPWiM.

Departament Dziedzictwa Kulturowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego