Loading
 
 
 
 


WARMIA I MAZURY. Prawie 400 uczniów poznało codzienną służbę w Straży Granicznej. Młodzi ludzie spotkali się z funkcjonariuszami z Braniewa, Grzechotek, Bezled, Górowa Iławeckiego oraz Gołdapi. Mieli możliwość zapoznania się z warunkami pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Zobaczyli sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej wykorzystywany w codziennej służbie oraz uczestniczyli w szkoleniach psów służbowych. Ponadto młodzież zapoznała się z procedurą naboru do Straży Granicznej. Podczas spotkań osobom zainteresowanym służbą w formacji przybliżono również poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej i wręczono materiały informacyjne. (WMOSG)