Loading
 
 
 
 


WARMIA I MAZURY. Najniższa emerytura wypłacana z olsztyńskiego oddziału ZUS to kwota 17 groszy. Otrzymuje ją kobieta bezdomna. Nie ma naliczonego kapitału początkowego. Staż składkowy tej pani to zaledwie 12 dni. Świadczenie zostało ustalone na podstawie zwaloryzowanych składek. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, iż nie posiada wykształcenia.

Najwyższa emerytura wypłacana z olsztyńskiego oddziału ZUS to kwota 9865,61zł. Świadczenie zostało ustalone na podstawie wysokiego kapitału początkowego i wysokich składek zgromadzonych na koncie mężczyzny. Jego staż składkowy wynosi prawie 49 lat, natomiast staż nieskładkowy to niecałe 6 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej pan pełnił funkcję prezesa.

Najniższa emerytura wypłacana z oddziału ZUS w Elblągu to 2,90zł. Otrzymuje ją kobieta urodzona w 1956r. Okres składkowy tej pani to 2 miesiące i 8 dni z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2007r. Niestety ZUS nie posiada danych odnośnie wykształcenia. Pani nie ma zgromadzonego kapitału początkowego ponieważ nie była w stanie dostarczyć dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 31 grudnia 1998r.

Najwyższa emerytura wypłacana z ZUS w Elblągu to kwota 9221,70zł. Otrzymuje ją pan urodzony w 1946r. Jego okres składkowy wynosi ponad 51 lat, natomiast okres nieskładkowy to tylko niecałe 6 miesięcy. Posiada wykształcenie wyższe, inżynierskie. Zatrudniony był w przemyśle stoczniowym.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego