Loading
 
 
 
 


OLSZTYN. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w bieżącym roku. Przyjęła też wstępną listę rankingową wniosków oraz listę wniosków ponadlimitowych, które zostały dziś zatwierdzone przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do oceny merytorycznej w terminie do 20 listopada br.

Na wstępnej liście rankingowej znalazły się trzy inwestycje, zgłoszone przez samorządy z powiatu gołdapskiego.

 • drogi gminne - miejsce 4 na wstępnej liście rankingowej
  wnioskodawca: gmina Dubeninki
  nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ulicy Kajki w Dubeninkach
  długość odcinka: 1088m
  wartość projektu: 1.568.403,22zł
  wnioskowana kwota dofinansowania: 783.260,00zł
 • drogi gminne - miejsce 57 na wstępnej liście rankingowej
  wnioskodawca: gmina Gołdap
  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Gołdapi
  długość odcinka: 278m
  wartość projektu: 472825,36zł
  wnioskowana kwota dofinansowania: 236.412,00zł
 • drogi powiatowe - miejsce 14 na wstępnej liście rankingowej
  wnioskodawca: powiat gołdapski
  nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Nadbrzeżnej w Gołdapi
  długość odcinka: 380m
  wartość projektu: 1.922.772,82zł
  wnioskowana kwota dofinansowania: 856.724,00zł