Loading
 

WARMIA I MAZURY. Jak co roku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Dostępna jest pod numerem 800-165-320 w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa.

Numer telefonu infolinii oraz wykaz miejsc noclegowych jest też umieszczony na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl).

Urząd Wojewódzki w Olsztynie