WARMIA I MAZURY. W ramach Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się 9 i 10 listopada 2017 roku w Iławie, organizowany jest konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury”.

Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Działania samorządów lokalnych mają wpłynąć na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Uczestnikami konkursu są gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe działające w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być także projektami realizowanymi w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Przedsięwzięcie obejmuje dwie kategorie:

promocja ogólna (przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne).

promocja gospodarcza (przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji).

W konkursie mogą brać udział te projekty promocyjne, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 października 2016 roku a 30 września 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2017 roku.

Tegoroczny Festiwal Promocji Gospodarczej organizowany jest przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Urzędu Miasta Iławy. Więcej informacji na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading