Loading


WARMIA I MAZURY. W ramach Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się 9 i 10 listopada 2017 roku w Iławie, organizowany jest konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury”.

Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Działania samorządów lokalnych mają wpłynąć na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Uczestnikami konkursu są gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe działające w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być także projektami realizowanymi w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Przedsięwzięcie obejmuje dwie kategorie:

promocja ogólna (przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne).

promocja gospodarcza (przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji).

W konkursie mogą brać udział te projekty promocyjne, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 października 2016 roku a 30 września 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2017 roku.

Tegoroczny Festiwal Promocji Gospodarczej organizowany jest przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Urzędu Miasta Iławy. Więcej informacji na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!