Loading
 
 
 
 


OLSZTYN. 31 sierpnia marszałek Gustaw Brzezin podpisze z członkami zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Śniardwy - Nowe Guty umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Budowa przystani bezpieczeństwa - schroniska dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy”.

Przedmiotem projektu jest budowa w Nowych Gutach ogólnodostępnej, bezpiecznej przystani dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju dla jednostek ratowniczych Mazurskiej Służby Ratowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części Śniardw położonej w okolicy miejscowości Zdory w gminie Pisz i w miejscowości Nowe Guty w gminie Orzysz. Infrastruktura jest przewidziana na 40 jednostek pływających, trzy jednostki służb ratowniczych oraz obsługę załóg.

Całkowita wartość projektu to 13,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie 10,8 mln zł.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie