Loading

KĘTRZYN. 19 lipca w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pierwsze półrocze 2017 roku. Spotkaniu przewodniczył komendant WMOSG płk SG Tomasz Semeniuk.

Pierwsza część odprawy miała charakter szkoleniowy. Wszyscy uczestnicy przypomnieli sobie jak udziela się pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie funkcjonariusze doskonalili jazdę samochodami tzw. trolejami oraz umiejętności strzeleckie.

W drugiej części spotkania podsumowano działalność oddziału w kontekście realizacji ustawowych zadań i logistycznego zabezpieczenia formacji w regionie. Omówiono kierunki działania m.in. w zakresie nielegalnej migracji i przemytu oraz inne zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w bieżącym roku. Podczas spotkania przedstawiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek straży granicznej oraz przejść granicznych będących w strukturze oddziału. Na koniec komendant WMOSG ocenił wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 roku oraz określił zadania i kierunki działania na drugie półrocze. (WMOSG)

 

 

 

logowanie