Loading

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Spotkania, konferencje, targi pracy - to w tych przedsięwzięciach w czerwcu i na początku lipca brali udział funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Adresatami przedmiotowych szkoleń były osoby i podmioty, które zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców. W trakcie spotkań prelegentami byli: funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, urzędów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Park Naukowo Technologiczny w Ełku oraz Agencję Pracy Mazury Job z siedzibą w Ełku. Temat spotkania: „Zatrudnienie cudzoziemców w teorii i praktyce. Legalizacja i kontrola zatrudnienia cudzoziemców z perspektywy praktyków”. Pytań było mnóstwo, dotyczyły przedmiotowej problematyki. Kolejne spotkanie odbyło się w Placówce Straży Granicznej w Braniewie, gdzie również funkcjonariusze omówili przepisy regulujące zasady zatrudniania pracowników zagranicznych oraz odpowiadali na pytania lokalnych przedsiębiorców.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w lipcu oraz w sierpniu planuje przeprowadzić samodzielnie bądź współuczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje rynku pracy w spotkaniach poświęconych zagadnieniom legalnego pobytu i zatrudniania cudzoziemców:

  • Kętrzyn, pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 11.08.2017
  • Bartoszyce - sala konferencyjna Urzędu Skarbowego w Bartoszycach – 11.08.2017
  • Gołdap - pomieszczenia w PSG w Gołdapi - 27.07.2017 i 30.08.2017
  • Orneta - pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Ornecie - 12.07.2017
  • Nowe Miasto Lubawskie - pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 20.07.2017
  • Iława - pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 20.07.2017
  • Olsztyn - pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 21.07.2017
  • Węgorzewo - pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 20.07.2017
  • Mrągowo - pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy - 21-25.08.2017
  • Pisz - sala konferencyjna w hotelu w Piszu - 25.08.2017

Poruszane będą problemy zarówno natury prawnej jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców. Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierających polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy. Stanowi to bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy. (WMOSG)

 

 

 

logowanie