Loading

OLSZTYN. Wojewoda Artur Chojecki podpisze dziś umowy z 11 przedstawicielami samorządów miast i gmin na realizację tegorocznej edycji wieloletniego programu Senior Plus. Umowy podpiszą: Świętajno, Ełk, Ostróda, Lubawa, Działdowo, Rybno, Lidzbark, Biskupiec, Górowo Iławeckie, Olsztyn i Bartoszyce.

Program Senior Plus jest skierowany do samorządów już prowadzących albo dopiero zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Co najważniejsze, została wprowadzona dodatkowa możliwość utworzenia klubu Senior Plus o bok dziennego domu dla osób starszych.

W 2017 roku resort rodziny, pracy i polityki społecznej na realizację Programu Senior Plus przeznaczył 30 mln zł. Na utworzenie dziennego domu jednostka samorządu terytorialnego może wnioskować o kwotę do 300 tys. zł. dotacji, zaś na utworzenie klubu do 150 tys. zł. Z takich specjalnych placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, które od poniedziałku do piątku będą mogły spędzać tam co najmniej 8 godz. dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, ćwiczeń i relaksu. Seniorzy w takich placówkach będą mieć również zapewniony ciepły posiłek.

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 8 dziennych domów „Senior Plus”, w roku 2017 na utworzenie, wyposażenie i bieżącą działalność dziennych domów „Senior Plus" i klubów Senior Plus wydanych zostanie 1.758.507,50 zł. z przeznaczeniem na utworzenie, wyposażenie i utrzymanie 447 miejsc w tych placówkach.

Urząd Wojewódzki w Olsztynie


AKTUALIZACJA
W uzupełnieniu wcześniejszej informacji o podpisywanych dzisiaj umowach w ramach programu Senior Plus informuję, że z listy beneficjentów wypadło Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Od starosty powiatu otrzymaliśmy wiadomość, że rada powiatu kętrzyńskiego zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w/s przystąpienia do realizacji Programu Wieloletniego Senior Plus, a tym samym nie zdecydowała o przyjęciu do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia Dziennego Domu Senior Plus oraz Klubu Senior Plus.
Bożena Ulewicz, rzeczniczka wojewody

 

 

 

logowanie