Loading


WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Do wojewody warmińsko-Mazurskiego wpłynęły dotychczas 4 wnioski wójtów gmin o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 13 gospodarstwach rolnych na pow. 161,36ha, spowodowanych:

  • przymrozkami wiosennymi. Straty wystąpiły w uprawach roślin sadowniczych, położonych na terenie gmin:
    • Lubawa - w 8 gospodarstwach na pow. 122,22 ha. Uszkodzone zostały uprawy czereśni, wiśni, jabłoni, śliwy, aronii, agrestu, porzeczki czerwonej i czarnej oraz truskawek,
    • Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) – w 1 gospodarstwie na pow. 2,80ha. Straty odnotowano w plantacji wiśni,
    • Kurzętnik – w 1 gospodarstwie na pow. 13,12 ha. Straty wystąpiły w uprawach wiśni, śliw oraz porzeczki czarnej.
  • ujemnymi skutkami przezimowania. Straty wystąpiły w uprawach ozimych w 3 gospodarstwach na pow. 23,22ha, położonych na terenie gminy Iława.

Wojewoda uruchomił komisje do oszacowania szkód w uprawach sadowniczych na terenie powiatów: nowomiejskiego oraz iławskiego.

Z uwagi na to, że szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania wystąpiły na niewielkim areale, obecnie nie ma podstaw do szacowania szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Zgodnie bowiem z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2016 r. dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania. W przypadku, gdy wpłyną dodatkowe zgłoszenia poszkodowanych producentów z gminy Iława, niezwłocznie uruchomiona zostanie komisja do oszacowania szkód.

 

 

logowanie