Loading

BEZLEDY. 8 maja na drogowym przejściu granicznym w Bezledach, na kierunku wjazdowym do Polski, stawiła się 35-letnia Rosjanka. W trakcie czynności służbowych funkcjonariuszka Straży Granicznej stwierdziła, że nie spełnia ona warunków wjazdu na terytorium Polski z uwagi na brak wymaganych środków finansowych.

Obywatelka Rosji po poinformowaniu, że uniemożliwia jej to kontynuowanie podroży, znieważyła funkcjonariuszkę Straży Granicznej gestem dłoni powszechnie uznanym za obelżywy. W związku z powyższym została zatrzymana, a następnie przesłuchana w charakterze podejrzanego.

Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu określonego w art. 226 §1 kodeksu karnego, złożyła wyjaśnienia, a następnie wyraziła gotowość poddania się karze grzywny.Łącznie na poczet kar i kosztów postępowania zabezpieczono od podejrzanej środki finansowe w kwocie 2300 zł. Po zakończeniu czynności procesowych podróżnej zezwolono na powrót do Rosji.

Straż Graniczna przypomina, że zgodnie z art. 226 Kodeksu karnego, ten kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto, kwestie wymaganych środków finansowych reguluje art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 326). Szczegóły dostępne są m.in. w komunikacie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, po adresem: http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/srodkifinansowe/

w/z rzecznika W-MOSG mjr SG Piotr Tadeusz Borek

 

 

 

logowanie