Loading

KRAJ. Trwa nabór wniosków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem konkursu jest wsparcie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy.

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
  1. kultura i wspólna tożsamość
  2. edukacja i budowanie potencjału
  3. środowisko
  4. wartości demokratyczne, media
  5. polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
  6. wymiany naukowe i współpraca badawcza
  7. rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka
  8. rozwój społeczny.

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4.

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6 tys. euro i od 6001 euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i osoby fizyczne, w szczególności organizacje pozarządowe, władze lokalne i gminne.

Najbliższy termin składania wniosków to 1 czerwca 2017 roku. Wiecej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

 

 

logowanie