Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025.

Uwagi do projektu Programu współpracy przyjmowane będą na formularzu konsultacyjnym, który należy dostarczyć w terminie do 22 lipca 2024 r.:
- w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Gołdapi (ePUAP): /919munh2tk/SkrytkaESP,

- lub w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ,,Program Współpracy 2025”,

- lub w wersji pisemnej do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Gołdap.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-gminy-goldap-z-organizacjami-pozarzadowymi.html

Urząd Miejski w Gołdapi