Na zlecenie Gminy Gołdap została wykonana ekspertyza dendrologiczna dębu szypułkowego (pomnika przyrody) rosnącego w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, która określiła stan żywotny naszego drzewa. Najważniejsze zalecenia i wnioski z ekspertyzy:

  • Przedmiotowy egzemplarz stanowi cenny element zadrzewienia miejskiego i spełnia szereg funkcji ekosystemowych. Drzewo jest objęte ochroną pomnikową Decyzją Nr 34 Wojewody Suwalskiego z dnia 05 maja 1997 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.
  • Badanie obciążeniowe wykazało odporność drzewa na działanie silnych wiatrów do 120 km/h. Egzemplarz może nadal funkcjonować w przestrzeni miejskiej – aktualny poziom ryzyka stwarzany przez drzewo jest akceptowalny i mieści się poziomie ryzyka drzew tego typu w terenach zieleni.
  • Drzewo jest poddawane regularnej i starannej pielęgnacji przez zarządcę terenu – aktualnie występuje w koronie drzewa drobny posusz (susz) gałęziowy, który można usunąć podczas bieżących prac lub do wiosny kolejnego roku.
  • Ze względu na obecność degradacji biologicznej wewnątrz pnia oraz uszkodzenia korzeni, powyższa ocena obowiązuje do początku sezonu wegetacyjnego 2027 roku lub do pierwszych prac ingerujących w system korzeniowy drzewa.
  • Podczas oględzin nie stwierdzono występowania chronionych gatunków: ptaków, grzybów, mszaków i porostów oraz siedlisk objętych ochroną

Urząd Miejski w Gołdapi