OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI zmieniające ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

https://www.goldap.pl/aktualnosci/ogloszenie-burmistrza-goldapi-zmieniajace-ogloszenie-z-dnia-20-czerwca-2024-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-gminy-goldap-.html

Urząd Miejski w Gołdapi