Burmistrz Gołdapi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi
https://bip.goldap.pl/pl/1327/35044/zarzadzenie-nr-37-vi-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-24-czerwca-224-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-samorzadowego-nr-1-w-goldapi.html?

Urząd Miejski w Gołdapi