Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi