OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 19 czerwca 2024 r.
o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Babki

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Babki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/294/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Babki w związku z Zarządzeniem Nr 34/VI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Babki celem wyboru Sołtysa,

Burmistrz zawiadamia o zwołaniu w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 1730 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Żelazkach. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku kworum na zebraniu, termin następnego zebrania ustala się w tym samym dniu o godz. 1800. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Babki, Żelazki.

Burmistrz Gołdapi /-/ Konrad Kazaniecki