Konrad Kazaniecki - Burmistrz Gołdapi ogłosił przetargi na dzierżawę gruntów na czas nieoznaczony:

- https://bip.goldap.pl/pl/1358/6860/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-ograniczonych-na-dzierzawe-gruntow-na-czas-nieoznaczony.html
- https://bip.goldap.pl/pl/1358/6859/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-nieograniczonych-na-dzierzawe-gruntow-na-czas-nieoznaczony.html

Urząd Miejski w Gołdapi