Analizując sytuację finansową gołdapskiej oświaty Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki wystosował list do Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej z prośbą o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Gołdap. W piśmie przedstawiono wysokość nakładów z budżetu gminy na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkola samorządowego oraz dotowanie szkół prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap i przedszkoli niepublicznych z naszego terenu. List zawiera prośbę o rozważenie zmian systemowych w zakresie finansowania jednostek samorządowych poprzez urealnienie wysokości subwencji do rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty.

Urząd Miejski w Gołdapi