Gołdapskie szkoły podstawowe i przedszkole otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Pięć gołdapskich szkół, tj.:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi,
  - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,
  - Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie,
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.
oraz:
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi,
otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Przedszkole Samorządowe nr 1 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3 750,00 zł, w tym 3 000,00 zł - dotacja celowa i 750,00 zł - wkład własny Gminy Gołdap.

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie w ramach kierunku interwencji 3.2 dla szkół podstawowych otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 5 000,00 zł, w tym 4 000,00 zł - dotacja celowa i 1000,00 zł – wkład własny Gminy Gołdap.

Każda z pozostałych szkół w ramach kierunku interwencji 3.1 dla oddziałów przedszkolnych otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3 750,00 zł, w tym 3 000,00 zł – dotacja celowa i 750,00 zł wkład własny Gminy Gołdap.

Łączny koszt ww. programu wyniesie 23 750,00 zł, w tym 19 000,00 zł – dotacja celowa i 4 750,00 zł - wkład własny Gminy Gołdap.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako Operatora Priorytetu 3.

Urząd Miejski w Gołdapi