Młodzież z partnerskiego miasta Sakiai (Litwa) w dniach 13-14 maja odwiedziła nasze miasto. Grupa cyrkowa z Centrum Kultury w Sakiai brała udział w warsztatach taneczno-akrobatycznych prowadzonych przez Mirosława Bobrowskiego z gołdapskiego Domu Kultury. Uczestników warsztatów mogliśmy podziwiać podczas wspólnego widowiska plenerowo-muzycznego z okazji 454. urodzin Gołdapi, organizowanych 14 maja w centrum miasta. Okazją do wspólnych występów była też 20. rocznica wstąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach ,,Poznaj Kanta" z okazji Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. Kolejne spotkanie młodzieży planowane jest jesienią w Sakiai. Przygotowana zostanie również wystawa fotograficzna dokumentująca wspólne działania, która prezentowana będzie w partnerskich miastach. Gmina Gołdap na działania skierowane do młodzieży z gołdapskiego Domu Kultury pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu ,,WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 roku".

Dziękujemy Domowi Kultury w Gołdapi i Centrum Kultury w Sakiai za współpracę.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM DLA WM 2024.

Urząd Miejski w Gołdapi