Szanowni mieszkańcy, informujemy że od dnia dzisiejszego weszła w życie uchwała zmieniająca dotycząca parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gołdapi. Najważniejsze zmiany:

  • zwolnione z opłaty są pojazdy jednośladowe, natomiast pojazdy dostarczające zaopatrzenie i kurierzy na czas rozładunku są zwolnione z wnoszenia opłaty na nie dłużej niż 15 minut;
  • uszkodzenie bądź awaria parkometru nie zwalnia z obowiązku wykupienia biletu, parkujący ma obowiązek przejścia do najbliższego działającego parkometru lub skorzystania z aplikacji mobilnej SkyCash;
  • zakazuje się parkowania pojazdów z przyczepami oraz pozostawiania samych przyczep.

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.goldap.pl/pl/1618/34742/uchwala-nr-lxxxvii-614-224-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-26-lutego-224-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-strefy-platnego-parkowania-oraz-wysokosci-stawek-oplat-za-postoj-pojazdow-samochodowych-na-drogach-publicznych-w-strefie-i-sposobu-ich-pobierania.html

Urząd Miejski w Gołdapi