Gmina Gołdap otrzymała certyfikat za aktywny udział w programie profilaktycznym "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Dziękujemy za wyróżnienie!

Urząd Miejski w Gołdapi