Burmistrz Gołdapi ogłosił ustne przetargi nieograniczone na oddanie w najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6834/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-nieograniczonych-na-oddanie-w-najem-lokali-uzytkowych-na-czas-nieoznaczony.html

Urząd Miejski w Gołdapi