Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach umorzyła trwające ponad 3 lata śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w trakcie przygotowania, rozpoczęcia i realizacji inwestycji „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”.

Urząd Miejski w Gołdapi