Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto, Zastępcy Burmistrza Joanny Łabanowskiej i Skarbnik Gminy Gołdap Edyty Rity Białek z Senatorem RP Gustawem Markiem Brzezinem.

Rozmawiano o bieżących sprawach gminy, jej rozwoju, trwających i planowanych inwestycjach oraz wyzwaniach z którymi się mierzy.

Urząd Miejski w Gołdapi