55-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi