Przypominamy o bezpłatnym transporcie na Cmentarz Komunalny w każdą sobotę:

  • odjazd z przystanku przy placu Zwycięstwa: 10:00, 13:00;
  • odjazd z Cmentarza Komunalnego: 11:00, 14:00 (przy ul. Zadumy).

Urząd Miejski w Gołdapi