Dziś, 13 marca br., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w komisjach wyborczych.

Szczegółowe informacje dostępne są W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/pl/1351/34753/informacja-komisarza-wyborczego-w-olsztynie-ii-z-dnia-11-marca-224-r-.html?

Urząd Miejski w Gołdapi