11 marca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie z gospodarzami sołectw z terenu Gminy Gołdap z okazji Dnia Sołtysa. Obecny na spotkaniu Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Hołdyńskim, Zastępcą Burmistrza Gołdapi Joanną Łabanowską, Skarbnik Gminy Gołdap Edytą Białek oraz Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi złożył życzenia i podziękował za dobrą współpracę z sołectwami. Podczas rozmów poruszono również tematy bieżące sołectw oraz plany dalszej współpracy.

Urząd Miejski w Gołdapi