Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do zarządzenia przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Gołdap.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-2211ii2024-burmistrza-goldapi-z-dnia-29-lutego-2024-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.html

Urząd Miejski w Gołdapi