Burmistrz Gołdapi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/aktualnosci/ustne-przetargi-nieograniczone.html

Urząd Miejski w Gołdapi