Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gminne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-2212ii2024-burmistrza-goldapi-z-dnia-29-lutego-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy.html

Urząd Miejski w Gołdapi