Dziś kolejne gminne środki trafiły do lokalnych organizacji pozarządowych. Umowy na realizację zadań publicznych w 2024 roku, w wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert, podpisały m.in. kluby sportowe oraz organizacje, które realizowały będą zadania z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci oraz organizacji spotkań edukacyjnych. Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w społeczną działalność na rzecz naszej gminy.
W odpowiedzi na sygnały z gołdapskich klubów sportowych o coraz większych potrzebach związanych ze szkoleniem sportowym, również najmłodszych mieszkańców, podczas dzisiejszego spotkania Burmistrz Gołdapi poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej wystąpi o zabezpieczenie dodatkowych środków na rozwój sportu w naszej gminie.

Urząd Miejski w Gołdapi