Burmistrz Gołdapi ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
https://bip.goldap.pl/pl/1289/34692/zarzadzenie-nr-224-ii-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-23-lutego-224-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem.html

Urząd Miejski w Gołdapi