Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz ze Skarbnik Gminy Gołdap Edytą Ritą Białek oraz Kierownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Beatą Kołakowską uczestniczą w spotkaniu roboczym dotyczącym przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 651. Prowadzone rozmowy z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie związane są m.in. z współfinansowaniem inwestycji oraz dalszej współpracy.

Urząd Miejski w Gołdapi