ZARZĄDZENIE NR 2193 /II/2024 BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw kadr i płac w Wydziale Obsługi Placówek Oświatowych

https://bip.goldap.pl/pl/1327/34670/zarzadzenie-nr-2193-ii-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-13-lutego-224-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-stanowisko-urzednicze-do-spraw-kadr-i-plac-w-wydziale-obslugi-placowek-oswiatowych.html

Urząd MIejski w Gołdapi