Gmina Gołdap ogłosiła postępowanie na zakup mieszkań w ramach powiększania mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy Gołdap. Zapraszamy do składania ofert.

Treść oraz szczegóły postępowania pod adresem: https://bip.goldap.pl/pl/1227/6802/postepowanie-na-zakup-mieszkan-w-ramach-powiekszania-mieszkaniowego-zasobu-komunalnego-gminy-goldap.html

Urząd Miejski w Gołdapi