Dziś podpisane zostały pierwsze umowy z organizacjami pozarządowymi na zadania publiczne realizowane w 2024 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów dotacje w łącznej kwocie 24 tysięcy złotych otrzymały dwie organizacje zrzeszające gołdapskich seniorów: Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Do każdej z nich trafiło po 12 tysięcy złotych.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała wsparcie na dwa zadania. Pierwsze z nich to prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, na które Gmina przekazała 185 000,00 zł. Drugie to Gołdapski Fundusz Stypendialny, na który Gmina przeznaczyła 10 000,00 zł.

Dwie dotacje otrzymało również Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk. Pierwsza w wysokości 13 500,00 zł przeznaczona została na wsparcie gołdapskich wolontariuszy, druga na ,,sztafetę jedenastek" organizowaną 11 listopada.

Gminne środki trafiły również do Gołdapskiego Szkolnego Związku Sportowego, który otrzymał 13 600,00 zł na zadanie związane z organizacją imprez sportowych w naszej gminie.

Warto dodać, że gmina przekazuje do 80 % wartości całego zadania, a organizacje wnoszą wkład własny w formie finansowej i wkładu osobowego.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za współpracę i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Urząd Miejski w Gołdapi