Dziś (12.02) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego z lokalnymi samorządowcami, w którym udział wziął Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto. Marszałek przekazał pozytywne informacje odnośnie Drogi Wojewódzkiej nr 651 Gołdap - Dubeninki. Przetargi zostały ogłoszone, a co ważniejsze w planach jest również budowa łącznika pomiędzy obwodnicą Gołdapi a okolicami ul. Stadionowej. Burmistrz poruszył kwestię konieczności reaktywacji kolei w Gołdapi oraz rozwoju15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Urząd Miejski w Gołdapi