Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku.

http://opsgoldap.com.pl/13533-2/13533/?

Urząd Miejski w Gołdapi